Start
OGŁOSZENIE - KONKURS KULINARNY PDF Drukuj
Wpisany przez Redaktor   
niedziela, 04 czerwca 2023 08:14

W związku ze zbliżającym się odpustem parafialnym, który przypada 16 czerwca 2023 r.,  ogłaszamy konkurs kulinarny na „Najsmaczniejsze pierogi z sercem”.

Szczegóły konkursu zamieszczone są w regulaminie, który zamieszczony jest poniżej. Pod regulaminem znajduje się link do karty zgłoszeniowej.

Regulamin Konkursu Kulinarnego

”NAJSMACZNIEJSZE PIEROGI Z SERCEM”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem konkursu jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie, ul. Gdańska 1, 82-103 Stegna.

 • Konkurs zostanie zorganizowany w dniu 16. 06. 2023 r. podczas Festynu parafialnego na parkingu parafialnym.

 • Konkurs jest skierowany do osób dorosłych, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności kulinarne.

 • Wyboru najlepszych pierogów dokona powołane przez Organizatora jury.

 • Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje Organizator.

II. CEL KONKURSU:

 • aktywizacja i budowa więzi w społeczności parafialnej

 • wymiana doświadczeń i zbieranie przepisów,

 • propagowanie sztuki kulinarnej.

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY:

 • Na konkurs należy przygotować jeden rodzaj pierogów z dowolnym farszem wytrawnym, który podlegał będzie ocenie.

 • Konkursowe pierogi w ilości co najmniej 20 sztuk powinny znajdować się w osobnym naczyniu opatrzonym jedynie nazwą wystawionych do oceny pierogów.

 • Przed podaniem potraw do oceny, Organizatorzy drogą losowania przydzielą numer każdemu z  Uczestników biorących udział w konkursie w taki sposób, aby jurorzy nie znali wystawcy potrawy, którą oceniają.

 • Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszych pierogów.

IV.WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST:

 • Wypełnienie karty zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie jej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub dostarczenie karty i zgody w terminie do 15 czerwca 2023 roku.

 • Dostarczenie dla komisji finalnego produktu w ilości co najmniej 20 sztuk w dniu 16 czerwca 2023 roku (piątek), godz. 19:30.

V. KRYTERIA OCENY

Członkowie Jury będą oceniać pierogi, przyznając im punkty w skali od 1 do 10, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 10 najwyższą.

Ocenie podlegać będą:

 • walory smakowe,

 • wygląd i estetyka podania potrawy,

 • twórczość kulinarna.

Ogólna punktacja powstaje z sumowania punktów za poszczególne kryteria.

Pierwsze miejsce otrzyma osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

VI.NAGRODY

Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

VII. ZASADY ORGANIZACYJNE:

 • Organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia stanowisko.

VIII. UWAGI KOŃCOWE:

 • Każdy z Uczestników konkursu z chwilą przekazania karty zgłoszenia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, oraz wykorzystywanie przez Organizatorów konkursu jego wizerunku na potrzeby konkursu.

 • Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

 • Wszelkich informacji na temat konkursu udziela ksiądz proboszcz Grzegorz Puchalski pod numerem telefonu 572 452 510.

Poniżej zamieszczamy link do karty zgłoszeniowej

Karta zgłoszeniowa

Poprawiony: niedziela, 25 czerwca 2023 10:15